Vítejte

PlantaGea je otevřený kreativní prostor, určený pro setkávání, sdílení, vzájemnou inspiraci, poznávání a další aktivity směřující k osobnímu rozvoji a růstu člověka, a jeho prostřednictvím i celého lidského společenství.

Vytváříme bezpečný a čistý prostor pro individuální práci (poradenství, koučink, terapie), přednášky, semináře, workshopy a relaxační cvičení pro menší skupiny účastníků.

Vítejte…