Setkávání

Setkávání

Otevřený kreativní prostor pro setkávání, sdílení a vzájemnou inspiraci

Všichni máme sny, které bychom si chtěli v životě splnit. Také si všichni přejeme žít šťastný, harmonický a smysluplný život, plný radosti, spokojenosti a lásky. Je to naše přirozená lidská potřeba, a současně přirozené právo. Cesta k takovémuto životu však nebývá vždy přímočará či na první pohled zřejmá, a její hledání a nalézání vyžaduje nějaký čas a energii.

Dobrou zprávou je, že nejsme na této cestě sami – je zde mnoho přátel a „průvodců“, kteří jsou v tom s námi, kterými se můžeme nechat inspirovat, od kterých se můžeme učit, nebo které můžeme požádat o pomoc. Každý sám pro sebe a všichni společně skrze tuto cestu rosteme. Je to náš přirozený lidský úděl, a současně naše společná radost. PlantaGea je tu od toho, aby nám na této společné cestě pomohla.

Přejeme si (~a usilujeme o to), aby PlantaGea byl bezpečný a čistý prostor, ve kterém se lidé budou setkávat sami se sebou i s druhými, a do kterého se budou rádi vracet.

Na společné setká(vá)ní se těší…

Renata a Martin