Můj sen – můj projekt

< JAK S POMOCÍ NÁSTROJŮ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ PROMĚNIT SVÉ SNY A CÍLE VE SKUTEČNOST >

Abychom si uskutečnili své sny, vize, či plány, potřebujeme občas cílevědomě a systematicky zapracovat. Někdy to bývá obtížné, protože na počátku nevíme kudy kam, co dělat, kde vlastně začít. Nápady bychom měli, ale jak je prakticky zrealizovat? Stává se, že přešlapujeme na startovní čáře, čas běží, a příležitosti zvolna odplouvají. Anebo se do toho vrhneme takříkajíc po hlavě, a pak improvizujeme, jdeme formou „pokus-omyl“, a někdy až „ode zdi ke zdi“. Občas se přitom rozhádáme s lidmi okolo, navzájem si nerozumíme, anebo nám spolupráce nefunguje, jak bychom si přáli.

Přijměte pozvání na interaktivní workshop s Martinem Adámkem, na kterém se dozvíte, a na modelových příkladech si vyzkoušíte, jak se dá prakticky uchopit nějaký „velký úkol“. Cílevědomě, ale současně kreativně, lidsky a jednoduše.

  • Jak uchopit téma k řešení, vyjasnit si výchozí situaci a určit si jasné „zadání“?
  • Jak téma „rozpracovat“, aby se dalo prakticky uchopit?
  • Jak rozplánovat něco většího/složitějšího? Jak si rozdělit práci, když je nás více?
  • Jak pracovat s nejistotou a riziky?
  • Jak udržet směr a neztratit energii až do „cílové rovinky?
  • Jaké šikovné (~bezplatné, či cenově dostupné) SW nástroje je možno využít?

Bližší info a rezervace na martin.adamek@plantagea.cz Rezervace předem je nezbytná, počet míst je omezen. Děkujeme.

Leták akce ke stažení