Ve znamení Berana

< SEBEPOZNÁVACÍ PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ >

Přijměte pozvání na sebepoznávací prožitkový seminář „Ve znamení Berana“ z cyklu astropsychologických seminářů s Janou Hvozdovičovou.

Během celého roku se budeme společně setkávat nad aktuálními znameními horoskopu. Přiblížíme si kvality jednotlivých znamení a budeme se zabývat jejich významem a důležitostí ve vztahu k celku. Energii, která konkrétní znamení provází, budeme v průběhu semináře objevovat ve svém nitru a spojíme ji s konkrétními životními událostmi či úkoly. Upozorníme též na negativní projevy znamení, které plynou z potlačení či nevědomého užívání jejich energií.

Znamení Berana, kterému se budeme věnovat v rámci tohoto semináře, představuje archetyp Bojovníka. Klíčové vlastnosti, které provází toto znamení a které potkáme i v nás samých, jsou sebeprosazení, aktivita a nadšení, případně pak agrese, vztek či netrpělivost.

Semináře jsou koncipovány jako prožitkové, sebezkušenostní, s prvky arteterapie.

Bližší informace a rezervace na e-mailu: jana.hvozdovicova@icloud.com, nebo tel. čísle 730 842 154. Rezervace předem je nezbytná, počet míst je omezen. Děkujeme.

Leták akce ke stažení

(i) Podmínky účasti na akcích se řídí aktuálně platnými nařízeními vlády a MZ ČR.

Zrcadlení

< CYKLUS ASTRO-PSYCHOLOGICKÝCH SEBEPOZNÁVACÍCH SETKÁNÍ >

Přijměte pozvání na ucelený cyklus deseti astro-psychologických setkání, díky kterým budete moci porozumět lépe svému nitru a situacím, které se Vám ve Vašem životě dějí. Pomocí arteterapie, astrokonstelací a práce se symboly se seznámíte s přírodními silami, která nám byly dány při narození do vínku. Postupně budete odkrývat svou pravou přirozenost a zjistíte, nakolik těchto energií užíváte, či zda je v sobě spíše potlačujete na úkor představ okolí či společnosti. Čeká nás prožitková práce s archetypy v našem nitru, které jsou reprezentovány jednotlivými planetami v horoskopu, se kterými se budeme v průběhu cyklus seznamovat.

Cyklus je koncipován jako „cesta“ pro uzavřenou skupinu 5-7 účastníků. Jednotlivá setkání jsou celodenní, v měsíčním intervalu. Tím, že je skupina uzavřená, se vytváří bezpečný prostor pro sdílení, a jednotlivá „témata“ je možno otevřít do větší hloubky. Cenným přínosem je také sdílení příběhů a učení se ze vzájemných zkušeností v rámci skupiny. Společně směřujeme k porozumění naší vnitřní dynamice a spojení se s přírodními silami, které jsou v našem nitru přítomné. Přijmutí těchto sil je úlevné a vede k poznání, pochopení a prožitku smyslu, vnitřního klidu a štěstí.

Cyklus je vhodný pro každého, kdo je na své cestě za sebepoznáním, je otevřený novým poznatkům a ochotný sdílet svůj příběh s ostatními. Zvláště doporučujeme účast těm, kteří mají pocit, že je rodinné prostředí formovalo proti jejich pravé přirozenosti. Pro účast není nutná znalost astrologie a nejedná se ani o její klasickou výuku. Naopak: astrologii využijeme jako „zrcadlo“ k poznání sebe sama, a tím se s ní budeme moci přirozenou cestou seznámit.

Cyklus vede a procesem provází Ing. Jana Hvozdovičová, Ph.D., absolventka humanistické a transpersonální astrologie, kurzu systemické arteterapie, výuky práce se sny a analytické psychologie C. G. Junga. Pracuje jako arteterapeutka v léčebně v Sadské, pořádá semináře s astro-psychologickou tématiku, vede sebepoznávací astroskupiny a poskytuje osobní poradenství.

Témata jednotlivých setkání:

 1. Úvod, Ascendent a kvality jednotlivých znamení zvěrokruhu
 2. Živly v horoskopu, osa rodinných kořenů IC a společenského postavení MC
 3. Luna jako obraz matky, Slunce jako obraz otce a Merkur jako prostředník
 4. Venuše jako touha po vztahu, Mars jako síla k prosazení
 5. Jupiter jako prožitek hojnosti a smyslu, Saturn jako řád a struktura
 6. Uran, Neptun a Pluto – překroční prahu
 7. Pluto a Lilith – dvě tváře naší přirozenosti
 8. Lunární uzly jako směr v našem životě a Bod štěstí
 9. Aspekty mezi planetami a konstelace
 10. Závěrečné shrnutí

Termíny setkání:

17. 10. + 14. 11. + 12. 12. 2021 & 16. 1. + 13. 2. + 20. 3. + 10. 4. + 15. 5. + 12. 6. 2022 + závěrečný termín dle dohody; časově 10-18 hod.

Bližší informace a rezervace na e-mailu: jana.hvozdovicova@icloud.com, nebo tel. čísle 730 842 154. Rezervace předem je nezbytná, počet míst je omezen. Děkujeme.

Leták akce ke stažení
 • Pro potvrzení místa ve skupině je nezbytné uhradit zálohu ve výši 2 000,- Kč na účet 670100-2200399027/6210; nejpozději do 10. 10. 2021. Doplatek je možné před zahájením cyklu buď zaslat na účet, nebo částku doplatit v hotovosti na prvním setkání, případně individuálně dohodnout s lektorkou rozložení plateb. Zaplacením zálohy účastník potvrzuje svou účast na všech deseti setkáních. Tato záloha je nevratná, nicméně je případně převoditelná na jiného účastníka.
 • V případě, že se v současnosti léčíte, či jste se v minulosti léčil(a) s duševním onemocněním či berete psychofarmaka, konzultujte vhodnost účasti s lektorkou.

(i) Podmínky účasti na akcích se řídí aktuálně platnými nařízeními vlády a MZ ČR.

Ve znamení Blíženců [ODLOŽENO]

< SEBEPOZNÁVACÍ PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ >

S ohledem na mimořádnou situaci a přijatá bezpečnostní opatření bude tato akce přeložena na pozdější termín. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Přijměte pozvání na sebepoznávací prožitkový seminář „Ve znamení Blíženců“ z cyklu astropsychologických seminářů s Janou Lojkovou.

Během celého roku se budeme společně setkávat nad aktuálními znameními horoskopu. Přiblížíme si kvality jednotlivých znamení a budeme se zabývat jejich významem a důležitostí ve vztahu k celku. Energii, která konkrétní znamení provází, budeme v průběhu semináře objevovat ve svém nitru a spojíme ji s konkrétními životními událostmi či úkoly. Upozorníme též na negativní projevy znamení, které plynou z potlačení či nevědomého užívání jejich energií.

Znamení Blíženci, kterému se budeme věnovat v rámci tohoto semináře, představuje archetyp Společníka. Klíčové vlastnosti, které provází toto znamení a které potkáme i v nás samých, jsou komunikace, zvídavost, lehkost, případně pak povrchnost, upovídanost, nestálost.

Semináře jsou koncipovány jako prožitkové, sebezkušenostní, s prvky arteterapie.

Bližší informace a rezervace na e-mailu: jana.lojkova@icloud.com, nebo tel. čísle 730 842 154. Rezervace předem je nezbytná, počet míst je omezen. Děkujeme.

Ve znamení Býka [ODLOŽENO]

< SEBEPOZNÁVACÍ PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ >

S ohledem na mimořádnou situaci a přijatá bezpečnostní opatření bude tato akce přeložena na pozdější termín. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Přijměte pozvání na sebepoznávací prožitkový seminář „Ve znamení Býka“ z cyklu astropsychologických seminářů s Janou Lojkovou.

Během celého roku se budeme společně setkávat nad aktuálními znameními horoskopu. Přiblížíme si kvality jednotlivých znamení a budeme se zabývat jejich významem a důležitostí ve vztahu k celku. Energii, která konkrétní znamení provází, budeme v průběhu semináře objevovat ve svém nitru a spojíme ji s konkrétními životními událostmi či úkoly. Upozorníme též na negativní projevy znamení, které plynou z potlačení či nevědomého užívání jejich energií.

Znamení Býka, kterému se budeme věnovat v rámci tohoto semináře, představuje archetyp Hospodáře. Klíčové vlastnosti, které provází toto znamení a které potkáme i v nás samých, jsou stálost, vytrvalost, smyslovost, případně pak majetnickost, strnulost, poživačnost.

Semináře jsou koncipovány jako prožitkové, sebezkušenostní, s prvky arteterapie.

Bližší informace a rezervace na e-mailu: jana.lojkova@icloud.com, nebo tel. čísle 730 842 154. Rezervace předem je nezbytná, počet míst je omezen. Děkujeme.

Ve znamení Berana [ODLOŽENO]

< SEBEPOZNÁVACÍ PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ >

S ohledem na mimořádnou situaci a přijatá bezpečnostní opatření bude tato akce přeložena na pozdější termín. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Přijměte pozvání na sebepoznávací prožitkový seminář „Ve znamení Berana“ z cyklu astropsychologických seminářů s Janou Lojkovou.

Během celého roku se budeme společně setkávat nad aktuálními znameními horoskopu. Přiblížíme si kvality jednotlivých znamení a budeme se zabývat jejich významem a důležitostí ve vztahu k celku. Energii, která konkrétní znamení provází, budeme v průběhu semináře objevovat ve svém nitru a spojíme ji s konkrétními životními událostmi či úkoly. Upozorníme též na negativní projevy znamení, které plynou z potlačení či nevědomého užívání jejich energií.

Znamení Berana, kterému se budeme věnovat v rámci tohoto semináře, představuje archetyp Bojovníka. Klíčové vlastnosti, které provází toto znamení a které potkáme i v nás samých, jsou sebeprosazení, aktivita a nadšení, případně pak agrese, vztek či netrpělivost.

Semináře jsou koncipovány jako prožitkové, sebezkušenostní, s prvky arteterapie.

Bližší informace a rezervace na e-mailu: jana.lojkova@icloud.com, nebo tel. čísle 730 842 154. Rezervace předem je nezbytná, počet míst je omezen. Děkujeme.

Nov ve Střelci

< ASTROPSYCHOLOGICKÝ PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ >

Každý měsíc nastává nov – období tajemna, kdy se nám Luna ztrácí na tři dny z dohledu. V této době se Slunce a Luna dostávají do stejné pozice a začíná nová fáze. Snoubí se zde lunární a sluneční síly, tedy síly vědomí a nevědomí, a nese s sebou poselství daného znamení, kde právě nov nastává. Listopadový nov nastane 26.11. a ponese s sebou kvality znamení Střelce.

Přijďte se podívat na kvality tohoto novu a najít pro sebe síly, které mohou pomoci uskutečnit Vaše záměry. Vaším průvodcem bude Jana Lojková, lektorka astropsychologických seminářů a jungiánská terapeutka.

Bližší informace a rezervace na plantagea@plantagea.cz. Rezervace je nezbytná, počet míst je omezen. Děkujeme.