Ženský kruh: Menopauza v pohodě

< JAK SI TOTO OBDOBÍ UŽÍT, A NE POUZE PŘEŽÍT >

Co do života ženy přináší menopauza, a jak tímto obdobím vědomě a s lehkostí projít? Přijměte pozvání na povídání z cyklu Ženský kruh na toto bytostně ženské téma. Povídání a sdílení v ženském kruhu je krásná příležitost dovědět se o tom, co nás zajímá, sdílet naše osobní příběhy a zkušenosti, vzájemně se inspirovat a podpořit.

O čem si budeme povídat na tomto setkání?

 • Co to je menopauza (klimakterium, přechod), jaká jsou její stádia, a jak můžeme rozpoznat, že už se „něco začíná dít“?
 • Co se v našem těle při menopauze děje, a jak je to s hormony po čtyřicítce?
 • Jak toto období souvisí s naším dosavadním životem, či s obdobím, kdy jsme se staly plodnými ženami?
 • Jak nám při prožívání menopauzy může pomoci archetypální pohled?
 • Co nám toto životní období bere, a co naopak přináší, a jak si ho můžeme užít? Jak jím můžeme proplout bezpečně, s lehkostí a třeba i s radostí?

Setkáním Vás provede Renata Adámková, lektorka cyklu Moudrost pánevního dna a výuky masáží dětí a kojenců, masérka a průvodkyně Seberozpoznání.

Leták akce ke stažení

Automatická kresba

< NAJDĚTE SE PROSTŘEDNICTVÍM KRESBY >

Automatická kresba je kreslení bez pravidel. Je to meditace, radost, svoboda, uvolnění, probuzení, cesta do sebe a k sobě, ponoření se do přítomného okamžiku…

Chcete blíže poznat sebe sama? Potřebujete se trochu zklidnit? Chcete si zažít příjemnou relaxaci u kreslení? Chcete zvýšit svou sebedůvěru a sebevědomí? Přijměte pozvání a ponořte se s námi do intuitivní kresby!

Budeme společně kreslit a povídat si o kresbách a kreslení. Naučíme se uvolnit a naladit na sebe sama, kreslit v symbolech, chápat význam symbolů a barev. Užijeme si příjemnou relaxaci a dozvíme se leccos zajímavého o sobě či situaci, ve které se momentálně nacházíme. Průvodce nám bude Lukáš Matúšek, lektor osobního rozvoje a buddhista.

Bližší info a rezervace na emailu matusek.lukas@seznam.cz nebo tel. 728 125 944. Rezervace je nezbytná, počet míst je omezen. Děkujeme.

Lukáš Matúšek
Leták akce ke stažení

(i) Podmínky účasti na akcích se řídí aktuálně platnými nařízeními vlády a MZ ČR.

Cesta úrovněmi vědomí

< INSPIRATIVNÍ PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ >

Doba jarní rovnodennosti se blíží, a před námi se plně otevírá nový rok, nový začátek. Ideální čas na inspirativně-prožitkový workshop s Janou Pozlovskou na téma vzestup po úrovních vědomí od beznaděje k osvícení.

O čem to bude? Povíme si o úrovních vědomí tak, jak je zpracoval dr. David R. Hawkins. Následně si v řízené meditaci všechny úrovně vědomí postupně projdeme, v těch nižších budeme za pomoci Funkčního principu mazat strachy, fobie, smutek, hněv a další. Ve vyšších úrovních si pak prožijeme stavy bezpodmínečné lásky, radosti, úplnosti, jednoty a nepopsatelný stav bytí a zároveň si v těchto úrovních nastavíme naše přání a vizi pro nový rok.

Prožitek jednotlivých úrovní vědomí nám umožní nejen poznat, které emoce si v sobě stále držíme a tím nás ovlivňují, ale budeme mít příležitost si je doprožít, a tím uvolnit a získat více lehkosti do svého života. Zároveň nám pomůže pochopit lidi kolem sebe právě tím, že budeme z vlastního prožitku rozumět tomu, jak jejich nezpracované emoce ovlivňují jejich pohled na svět. A to nám opět může přinést více jasnosti a lehkosti do našeho života.

Bližší informace na jana@soham.center nebo tel. 602 731 021. Rezervovat můžete zde. Děkujeme.

Leták akce ke stažení

(i) Podmínky účasti na akcích se řídí aktuálně platnými nařízeními vlády a MZ ČR.

Zrcadlení

< CYKLUS ASTRO-PSYCHOLOGICKÝCH SEBEPOZNÁVACÍCH SETKÁNÍ >

Přijměte pozvání na ucelený cyklus deseti astro-psychologických setkání, díky kterým budete moci porozumět lépe svému nitru a situacím, které se Vám ve Vašem životě dějí. Pomocí arteterapie, astrokonstelací a práce se symboly se seznámíte s přírodními silami, která nám byly dány při narození do vínku. Postupně budete odkrývat svou pravou přirozenost a zjistíte, nakolik těchto energií užíváte, či zda je v sobě spíše potlačujete na úkor představ okolí či společnosti. Čeká nás prožitková práce s archetypy v našem nitru, které jsou reprezentovány jednotlivými planetami v horoskopu, se kterými se budeme v průběhu cyklus seznamovat.

Cyklus je koncipován jako „cesta“ pro uzavřenou skupinu 5-7 účastníků. Jednotlivá setkání jsou celodenní, v měsíčním intervalu. Tím, že je skupina uzavřená, se vytváří bezpečný prostor pro sdílení, a jednotlivá „témata“ je možno otevřít do větší hloubky. Cenným přínosem je také sdílení příběhů a učení se ze vzájemných zkušeností v rámci skupiny. Společně směřujeme k porozumění naší vnitřní dynamice a spojení se s přírodními silami, které jsou v našem nitru přítomné. Přijmutí těchto sil je úlevné a vede k poznání, pochopení a prožitku smyslu, vnitřního klidu a štěstí.

Cyklus je vhodný pro každého, kdo je na své cestě za sebepoznáním, je otevřený novým poznatkům a ochotný sdílet svůj příběh s ostatními. Zvláště doporučujeme účast těm, kteří mají pocit, že je rodinné prostředí formovalo proti jejich pravé přirozenosti. Pro účast není nutná znalost astrologie a nejedná se ani o její klasickou výuku. Naopak: astrologii využijeme jako „zrcadlo“ k poznání sebe sama, a tím se s ní budeme moci přirozenou cestou seznámit.

Cyklus vede a procesem provází Ing. Jana Hvozdovičová, Ph.D., absolventka humanistické a transpersonální astrologie, kurzu systemické arteterapie, výuky práce se sny a analytické psychologie C. G. Junga. Pracuje jako arteterapeutka v léčebně v Sadské, pořádá semináře s astro-psychologickou tématiku, vede sebepoznávací astroskupiny a poskytuje osobní poradenství.

Témata jednotlivých setkání:

 1. Úvod, Ascendent a kvality jednotlivých znamení zvěrokruhu
 2. Živly v horoskopu, osa rodinných kořenů IC a společenského postavení MC
 3. Luna jako obraz matky, Slunce jako obraz otce a Merkur jako prostředník
 4. Venuše jako touha po vztahu, Mars jako síla k prosazení
 5. Jupiter jako prožitek hojnosti a smyslu, Saturn jako řád a struktura
 6. Uran, Neptun a Pluto – překroční prahu
 7. Pluto a Lilith – dvě tváře naší přirozenosti
 8. Lunární uzly jako směr v našem životě a Bod štěstí
 9. Aspekty mezi planetami a konstelace
 10. Závěrečné shrnutí

Termíny setkání:

17. 10. + 14. 11. + 12. 12. 2021 & 16. 1. + 13. 2. + 20. 3. + 10. 4. + 15. 5. + 12. 6. 2022 + závěrečný termín dle dohody; časově 10-18 hod.

Bližší informace a rezervace na e-mailu: jana.hvozdovicova@icloud.com, nebo tel. čísle 730 842 154. Rezervace předem je nezbytná, počet míst je omezen. Děkujeme.

Leták akce ke stažení
 • Pro potvrzení místa ve skupině je nezbytné uhradit zálohu ve výši 2 000,- Kč na účet 670100-2200399027/6210; nejpozději do 10. 10. 2021. Doplatek je možné před zahájením cyklu buď zaslat na účet, nebo částku doplatit v hotovosti na prvním setkání, případně individuálně dohodnout s lektorkou rozložení plateb. Zaplacením zálohy účastník potvrzuje svou účast na všech deseti setkáních. Tato záloha je nevratná, nicméně je případně převoditelná na jiného účastníka.
 • V případě, že se v současnosti léčíte, či jste se v minulosti léčil(a) s duševním onemocněním či berete psychofarmaka, konzultujte vhodnost účasti s lektorkou.

(i) Podmínky účasti na akcích se řídí aktuálně platnými nařízeními vlády a MZ ČR.

Automatická kresba

< NAJDĚTE SE PROSTŘEDNICTVÍM KRESBY >

Automatická kresba je kreslení bez pravidel. Je to meditace, radost, svoboda, uvolnění, probuzení, cesta do sebe a k sobě, ponoření se do přítomného okamžiku…

Chcete blíže poznat sebe sama? Potřebujete se trochu zklidnit? Chcete si zažít příjemnou relaxaci u kreslení? Chcete zvýšit svou sebedůvěru a sebevědomí? Přijměte pozvání a ponořte se s námi do intuitivní kresby!

Budeme společně kreslit a povídat si o kresbách a kreslení. Naučíme se uvolnit a naladit na sebe sama, kreslit v symbolech, chápat význam symbolů a barev. Užijeme si příjemnou relaxaci a dozvíme se leccos zajímavého o sobě či situaci, ve které se momentálně nacházíme. Průvodce nám bude Lukáš Matúšek, knihovník, básník, buddhista a lektor osobního rozvoje a intuitivní kresby.

Bližší info a rezervace na emailu matusek.lukas.art@seznam.cz nebo tel. 728 125 944. Rezervace je nezbytná, počet míst je omezen. Děkujeme.

Leták akce ke stažení

(i) Podmínky účasti na akcích se řídí aktuálně platnými nařízeními vlády a MZ ČR.

Levák? Pravák?

< INSPIRATIVNÍ SEMINÁŘ NA TÉMA VĚDOMÁ PRAVO A LEVORUKOST >

Víme, že naše fyzické tělo je velmi moudré a učenlivé. Přicházíme do našeho světa s určitými nastaveními, která nelze změnit. Pravorukost a levorukost je jedním z nich. Pokud se ve čtyřech letech „netrefíme“ do té správné laterality, nebo chybně toto rozhodnutí za nás učiní rodič nebo jiný dospělý, má to vliv na náš duševní, emoční i fyzický vývoj v celém následujícím životě.

 • Čím je dána pravo a levorukost?
 • Jak dalece ovlivňuje správná lateralita náš vývoj a kvalitu života?
 • Jak poznat, že jsem pravák nebo levák?

Přijměte pozvání na inspirativní seminář zaměřený na téma správné laterality. Na semináři vneseme světlo do tohoto tématu, vysvětlíme mýty, které se kolem laterality po staletí šíří, a nahlédneme do její skutečné podstaty.

Seminář je vhodný pro každého, kdo si není jistý sám svojí lateralitou, nebo hledá odpovědi pro své děti. Téma je vhodné i pro terapeuty a lektory, kteří pracují s funkcemi mozku, tělem a mužsko/ženskou polaritou.

Vaší průvodkyní bude Veronica Lucie Vřešťálová

Bližší informace o tématu a průvodkyni na www.spravnalateralita.cz. Rezervace je nezbytná, počet míst je omezen. Rezervujte zde. Vaše místo je rezervováno po přihlášení a zaplacení. Děkujeme.

Leták akce ke stažení

(i) Podmínky účasti na akcích se řídí aktuálně platnými nařízeními vlády a MZ ČR.

Moudrost pánevního dna

< CYKLUS SEBEPOZNÁVACÍCH SETKÁNÍ PRO ŽENY >

Co to je „pánevní dno“? Kde přesně se v našem těle nachází? Z čeho se skládá? Proč ho máme a k čemu nám slouží? Proč je pro nás tak důležité a co ukrývá? Zajímají vás odpovědi na tyto otázky? Chcete znát odpovědi, týkající se právě vás?

Přijměte pozvání a přijďte navázat kontakt se svým pánevním dnem: uvědomit si jej, poznat, pocítit, pochopit a prožít – a to nejen jako jednu samostatnou část těla, ale jako důležitou součást pozoruhodného a dokonalého systému, kterým naše tělo je.

Během čtyř setkání se společně projdeme celým naším tělem a propojíme pánevní dno s nohama, včetně chodidel, a dále s břichem, hrudníkem, rukama, oblastí krku a hlavou. Cestou tělo doplníme o emoce a energii a vše vědomě sladíme s naším dechem. S pánevním dnem budeme aktivně pracovat (cvičit, posilovat), ale také jej budeme uvolňovat a relaxovat – prostě: budeme s ním ve „vědomém kontaktu“.

Naše pánevní dno je úžasný dar. Je to náš přirozený emoční barometr, stabilizátor a zdroj energie uprostřed těla. Bohužel se často stává, že bývá nepoznán a nepochopen a přináší namísto radosti spíše problémy (např. v podobě inkontinence, problémů s otěhotněním či gynekologických obtíží, diastázy nebo vbočeného palce). Vy ovšem můžete díky své aktivní pozornosti tuto oblast těla, v ní uložené emoce a dřímající energii znovu objevit, poznáním a pochopením sebe sama ji probudit k životu, a díky tomu zůstat, nebo se opět stát zdravou.

Průvodkyní cyklem Vám bude Renata Adámková, lektorka Školy pánevního dna, inspirátorka přirozenosti a provozovatelka studia PlantaGea

“Sama jsem si prošla cestou rozpoznání skrze své pánevní dno, a velmi ráda vás provedu a inspiruji na té Vaší. Srdečně Vás zvu, a těším se na Vás.“ 

Termíny jednotlivých setkání v rámci tohoto cyklu jsou: 14. 10. / 21. 10. / 11. 11. a 18. 11. 2021 (vždy čtvrtek, 18:30-21:30). Setkání probíhají v malé uzavřené skupince, do 4 účastnic.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na tel. 723 494 814, nebo emailu plantagea@plantagea.cz.

Registrovat se můžete zde. Děkujeme.

Leták akce ke stažení

(i) Podmínky účasti na akcích se řídí aktuálně platnými nařízeními vlády a MZ ČR.

Sny jako řeč duše [ODLOŽENO]

< INSPIRATIVNÍ PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ >

S ohledem na mimořádnou situaci a přijatá bezpečnostní opatření bude tato akce přeložena na pozdější termín. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Přijměte pozvání na inspirativní prožitkový seminář na téma „Sny jako řeč duše“…

Tento večer se opět potkáme nad našimi sny a jejich poselstvím. V dušičkovém čase se otevírají brány mezi světy, a i sny k nám promlouvají nebývale intenzivně. Budeme mít možnost si prohlédnout děj a krajinu našich snů a otevřít společně symboliku, kterou sny přináší. Každý sen je příležitostí k zamyšlení nad tím, kde se právě v životě nacházíme a nakolik žijeme plný a harmonický život. Čím emotivnější je sen, tím více žádá o naši vědomou pozornost a novou orientaci v našem denním jednání.

V klidném a bezpečném prostoru studia PlantaGea si budeme společně povídat o našich snech, sdílet je, prohlížet si snové obrazy a hledat spojitosti s naším denním životem a naší životní poutí. Přitom si budeme také trochu hrát – využijeme prvky arteterapie, malbu, koláže, práci s pohledy a další kreativní techniky. Průvodce seminářem je Jana Hvozdovičová Lojková, lektorka astropsychologických seminářů a jungiánská terapeutka.

Bližší informace a rezervace na e-mailu: jana.hvozdovicova@icloud.com, nebo tel. čísle 730 842 154. Rezervace předem je nezbytná, počet míst je omezen. Děkujeme.

Lekák akce ke stažení

Moudrost pánevního dna [ODLOŽENO]

< CYKLUS SEBEPOZNÁVACÍCH SETKÁNÍ PRO ŽENY >

S ohledem na mimořádnou situaci a přijatá bezpečnostní opatření bude tato akce přeložena na pozdější termín. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Co to je „pánevní dno“? Kde přesně se v našem těle nachází? Z čeho se skládá? Proč ho máme a k čemu nám slouží? Proč je pro nás tak důležité a co ukrývá? Zajímají vás odpovědi na tyto otázky? Chcete znát odpovědi, týkající se právě vás?

Přijměte pozvání a přijďte navázat kontakt se svým pánevním dnem: uvědomit si jej, poznat, pocítit, pochopit a prožít – a to nejen jako jednu samostatnou část těla, ale jako důležitou součást pozoruhodného a dokonalého systému, kterým naše tělo je.

Během čtyř setkání se společně projdeme celým naším tělem a propojíme pánevní dno s nohama, včetně chodidel, a dále s břichem, hrudníkem, rukama, oblastí krku a hlavou. Cestou tělo doplníme o emoce a energii a vše vědomě sladíme s naším dechem. S pánevním dnem budeme aktivně pracovat (cvičit, posilovat), ale také jej budeme uvolňovat a relaxovat – prostě: budeme s ním ve „vědomém kontaktu“.

Naše pánevní dno je úžasný dar. Je to náš přirozený emoční barometr, stabilizátor a zdroj energie uprostřed těla. Bohužel se často stává, že bývá nepoznán a nepochopen a přináší namísto radosti spíše problémy (např. v podobě inkontinence, problémů s otěhotněním či gynekologických obtíží, diastázy nebo vbočeného palce). Vy ovšem můžete díky své aktivní pozornosti tuto oblast těla, v ní uložené emoce a dřímající energii znovu objevit, poznáním a pochopením sebe sama ji probudit k životu, a díky tomu zůstat, nebo se opět stát zdravou.

Průvodkyní cyklem Vám bude Renata Adámková, lektorka Školy pánevního dna, inspirátorka přirozenosti a provozovatelka studia PlantaGea

“Sama jsem si prošla cestou rozpoznání skrze své pánevní dno, a velmi ráda vás provedu a inspiruji na té Vaší. Srdečně Vás zvu, a těším se na Vás.“ 

Termíny jednotlivých setkání v rámci tohoto cyklu jsou: 21. 10. / 4. 11. / 11. 11. a 18. 11. 2020 (vždy středa, 9-12h.). Setkání probíhají v malé uzavřené skupince, do 4 účastnic.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na tel. 723 494 814, nebo emailu plantagea@plantagea.cz.

Registrovat se můžete zde.

Děkujeme

Leták akce ke stažení

Moudrost pánevního dna

< CYKLUS SEBEPOZNÁVACÍCH SETKÁNÍ PRO ŽENY >

Co to je „pánevní dno“? Kde přesně se v našem těle nachází? Z čeho se skládá? Proč ho máme a k čemu nám slouží? Proč je pro nás tak důležité a co ukrývá? Zajímají vás odpovědi na tyto otázky? Chcete znát odpovědi, týkající se právě vás?

Přijměte pozvání a přijďte navázat kontakt se svým pánevním dnem: uvědomit si jej, poznat, pocítit, pochopit a prožít – a to nejen jako jednu samostatnou část těla, ale jako důležitou součást pozoruhodného a dokonalého systému, kterým naše tělo je.

Během čtyř setkání se společně projdeme celým naším tělem a propojíme pánevní dno s nohama, včetně chodidel, a dále s břichem, hrudníkem, rukama, oblastí krku a hlavou. Cestou tělo doplníme o emoce a energii a vše vědomě sladíme s naším dechem. S pánevním dnem budeme aktivně pracovat (cvičit, posilovat), ale také jej budeme uvolňovat a relaxovat – prostě: budeme s ním ve „vědomém kontaktu“.

Naše pánevní dno je úžasný dar. Je to náš přirozený emoční barometr, stabilizátor a zdroj energie uprostřed těla. Bohužel se často stává, že bývá nepoznán a nepochopen a přináší namísto radosti spíše problémy (např. v podobě inkontinence, problémů s otěhotněním či gynekologických obtíží, diastázy nebo vbočeného palce). Vy ovšem můžete díky své aktivní pozornosti tuto oblast těla, v ní uložené emoce a dřímající energii znovu objevit, poznáním a pochopením sebe sama ji probudit k životu, a díky tomu zůstat, nebo se opět stát zdravou.

Průvodkyní cyklem Vám bude Renata Adámková, lektorka Školy pánevního dna, inspirátorka přirozenosti a provozovatelka studia PlantaGea

“Sama jsem si prošla cestou rozpoznání skrze své pánevní dno, a velmi ráda vás provedu a inspiruji na té Vaší. Srdečně Vás zvu, a těším se na Vás.“ 

Termíny jednotlivých setkání v rámci tohoto cyklu jsou: 23. 9. / 30. 9. / 7. 10. a 14. 10. 2020 (vždy středa, 18-21h.). Setkání probíhají v malé uzavřené skupince, do 4 účastnic.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na tel. 723 494 814, nebo emailu plantagea@plantagea.cz.

Registrovat se můžete zde.

Děkujeme

Leták akce ke stažení